اسپانسری داکسی در برخی از جُنگ ها و برنامه ها.

تمام تلاش داکسی در راستای ایجاد محیطی کاملا امن ، دوستانه و رعایت منافع رانندگان و مسافران در نظر گرفته شده است.