حضور جناب آقای مهندس حامد منصوری مدیر عامل شرکت آسان پرداخت در مشهد و مذاکرات مثبت در خصوص سیستم های پرداخت رانندگان و مسافران. / خبرهای خوشی در راه است.