حضور جناب آقای مهندس حامد منصوری مدیر عامل شرکت آسان پرداخت در مشهد و مذاکرات مثبت در خصوص سیستم های پرداخت رانندگان و مسافران. / خبرهای خوشی در راه است. 

همه چیز را در نظر گرفته ایم. 

به زودی جهت دریافت هدیه های داکسی ، مختص داخل خودرو ، به شما اطلاع رسانی خواهیم کرد.

داکسی

اسپانسری داکسی در برخی از جُنگ ها و برنامه ها.

تمام تلاش داکسی در راستای ایجاد محیطی کاملا امن ، دوستانه و رعایت منافع رانندگان و مسافران در نظر گرفته شده است.